Minu foto
Nimi:

21.1.08

Katzensprung

Pärast mõningast pausi on kott jälle pakitud ja lennukipilet taskus. Sihtkoht ei ole eksootilne, kõigest Soome. Jätkub NATO korraldatava suurõppuse Uusimaa 2008 planeerimine. Korraldusgrupp (DISTAFF WG) kutsuti kohale päev varem, et viia kõik välismaised töörühmaliikmed kurssi harjutuse toimumise kohtadega. Soome poolsesse seltskonda kuuluvad ka mõned head ammused tuttavad, kes sisendavad teatud kindlust korralduse kvaliteedis. Kahjuks on ka seal just realistlikest headest spetsialistidest puudus tekkinud. Kogu harjutuse stsenaarium on kirjutatud Soomet tabanud 2005 tormi näitel. See torm tegi ka siin Eestis palju kurja ja seega on õppuse ülesehitus väga loogiline ja õpetlik just eestlastele. Soome ja Eesti vahel on ka kehtiv bilateraalne abistamise leping ning seega reaalses hädaolukorras on Eesti ilmselt esimene, kes appi jõuab. Soomlased on siin käinud sama lepingu alusel metsatulekahjusid kustutamas. Õppus hakkab toimuma Helsinkis ja selle lähiümbruses, valdavalt industriaalses piirkonnas. Üheks huvitavaks väljakutseks saab olema just USAR meeskondadele töötamine metrootunnelis, kuhu saab sisse aetud ka reaalne rong. DISTAFF WG tööpäev mööduski vaadates ,läbi slaidide, kõiki harjutuskohti. Soomlastel on natuke kummastav plaan õppuse korraldamisel. Nimelt uurisid nad just töögrupi liikmetelt, et mida meeskonnad harjutada tahavad, see on muidugi omaette kaval plaan, sest säästetakse end ise mõtlemisest ja võib olla ka hilisemast kriitikast. Siinkohal pean tunnistama, et jäin natuke hätta, kuna esialgsete plaanide kohaselt on EDRT-l plaan Soome saata meditsiini- ja keemiarühmad. Tean nende meeskondade üldvõimekust, küll aga ei tahaks kaasa rääkida detailses võimekuses. Siiski andsin niipalju kui võimalik edasi meie ootused ja lootused. DISTAFF WG kuuluvad mitmed eri rahvused: belglased, poolakad, inglased, rumeenlased, eestlased, balkanimaad ja muidugi soomlased ise. Teatud tõrge korraldusgrupi töös tekkis eri riikide poolt saadetud meeskondade võimekuse hindamisel. Selge on, et eri rahvused mõtlevad eri moodi ja saavad asjadest aru samuti erinevalt. Probleeme ei teki USAR meeskondadega, siin tuleb appi vana hea INSARAG, küll aga vajab põhjalikku ülevaatamist just keemiameeskondade reaalne võimekus. Õhtu viimaseks probleemiks jäi lahendada küsimus vette sukeldumise koha pealt. Osa riike tahavad saata tuukreid, mis juba iseenesest on tobe, sest ei kujuta hästi ette õnnetust, kus vajatakse rahvusvahelist vettesukeldumise alast abi. Õppusel tekib probleem ohutustehnikaga, sest tegemist on väga spetsiifilise alaga ja riikide väljaõppe süsteemid erinevad. Eksimus on reeglina traagiliste tagajärgedega. Tuginedes oma tuukri kogemusele, liitusin seltskonnaga, kes on veealuste harjutuste vastu.